Az agrártárca nem tudja a parlagfű szennyezés miatti agrártámogatás megvonásának összegét?

Az Agrárminisztérium rendelkezik azzal a tudással, hogy kifejezetten parlagfűirtás elmaradása tekintetében mely földtáblákkal kapcsolatban érkeztek bejelentések, azaz a bejelentések összevetése a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-ban foglalt minimumkövetelményeket be nem tartó területek nyilvántartásával egyértelműen megmutatja a kifejezetten parlagfű fertőzöttség miatt mely területek váltak támogatásra jogosulatlanná.

Ezért a következő kérdéssel fordultam Nagy miniszterhez:

Miért nem tudja a minisztérium a parlagfűvel kapcsolatos bejelentések alapján kimutatni a kifejezetten a parlagfűírtás elmaradása miatt támogatásra jogosulatlanná vált földterületek nagyságát, illetve a ki nem fizetett alaptámogatás és zöldítés összegét?

A kérdésem részletesen itt olvasható: Irasbeli_Nagy_ParlagfuMiattMegvontAgrartamogatas_20181105_OlahL

A miniszter továbbra sem tudta megmondani, hogy mennyi agrártámogatást vontak meg parlagfű szennyezés miatt.

A miniszter kiemelte, hogy A parlagfűvel fertőzött területek felderítésének és eljárásának intézmény- és szankciórendszere a növény-egészségügyi és a támogatáspolitikai szempontok mentén kettéválik. Növény-egészségügyi szempontból kimondottan a parlagfu-fertőzöttség felmérésére kerül sor mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken egyaránt, míg a mezőgazdasági terület támogatáspolitikai szempontú állapotának ellenőrzése során a kultúrállapotban tartás feltételeinek való megfelelést vizsgáljuk. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja.

A miniszteri válasz részletesen itt olvasható: Valasz_Nagy(Nagy)_ParlagfuMiattMegvontAgrartamogatas_20181119_03314-0001