Milyen javaslatok merültek fel a Paksi Atomerőmű kapcsán?

A K./1156. és K./1177. számú írásbeli kérdéseimre a 2018. szeptember 5-én kelt válaszban arról tájékoztattak, hogy a Paksi Atomerőmű társadalmi ellenőrzése biztosított, hiszen ,,1992-ben létrejött a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás ([EJT), amely egy önálló jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező önkormányzati társulás. A testület ellenőrzési tevékenységet végez, az információk cseréjében szorosan együttműködik a Paksi Atomerőművel és a Kiégett KazettákÁtmeneti Tárolójával.”

E miatt a következő kérdések megválaszolását kértem Gulyás minisztertől:

  • Az elmúlt öt évben a TEIT milyen kezdeményezésekkel élt a Paksi Atomerőművel és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával kapcsolatosan a Kormány vagy a Paksi Atomerőmű felé?
  • Milyen válaszok (és intézkedések) születtek ezekre a kezdeményezésekre a Kormány vagy a Paksi Atomerőmű részéről?

A feltett kérdéseim részletesen itt olvashatók: Irasbeli_Gulyas_PaksKiegettKazetta_20181106_OlahL

A kérdésre válaszoló Cseresnyés államtitkár megkerülte a választ

Az államtitkár megkerülte a választ, a kiégett kazettákra vonatkozóan semmiféle információt nem adott. Ezek alapján nincs hozzáférése a lakosságnak ahhoz, hogy milyen környezeti veszélyek fenyegetik a kiégett kazetták tárolása miatt.

Az államtitkári válasz itt olvasható: Valasz_Gulyas(Cseresnyes)_PaksKiegettKazetta_20181120_03343-0001