Milyen válaszai vannak az államnak a robotizáció okozta változásokra?

A robotizáció nyilvánvalóan jelentős társadalmi változásokat fog elindítani, amire az államnak a megfelelő válaszokkal idejekorán fel kell készülnie. Ezért megkérdeztem Gulyás minisztert, hogy hol is tart az állam ebben a felkészülésben.

A kérdéseim a következők voltak:

  • A magyar állam részéről milyen felkészülés indult meg a robotizáció várható társadalmi hatásainak kezelésére?
  • Milyen területeket érint ez a felkészülés, hogyan kívánják felkészíteni a várható változásokra pl. az oktatási rendszert, az államigazgatást stb.?
  • Hogyan kívánják bevonni a felkészülési folyamatba a különböző érdekképviseleti szerveket?

A miniszternek beadott kérdésem pontos leirata itt olvasható: Irasbeli_Gulyas_RobotizacioTarsValt_20190205_OlahL

A miniszter úgy véli, hogy a robotizációra való felkészültségben a kormány már elegett tett.

Válaszában kiemeli, hogy a robotizációra való felkészülésben jelentős szerep hárul az élethosszig tartó tanulásra, az átképzésre – ennek erősítése a képzési rendszer megújításán keresztül folyamatos. Fontos, hogy az ország képzési és átképzési rendszere képes legyen a munkavállalókat olyan készségekkel felruházni, melyek lehetővé teszik számukra a boldogulást a változó munkaerőpiacon. Ilyen készségek lehetnek a Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1., e-mail: peter.cseresnves@itm.gov.hu
Telefonszám: 795-9741, Web: www.kormany.hu teljesség igénye nélkül a technikai, programozási, számítástechnikai ismeretek, a kreativitás és a komplex problémamegoldás. Ennek érdekében a Digitális Jólét Program 2.0 keretében elkészült a Digitális Munkaerő Program, amely rövid- és középtávú megoldásokat tartalmaz az informatikus és a digitálisan képzett szakemberhiány enyhítésére. Ebben azonban a kormányzat mellett megjelenik a vállalatok szerepe és felelőssége is.

A magyar kormány lehetőségként tekint a robotizációra, hiszen a további munkaerő bevonásán alapuló növekedési modellt a termelékenységjavulásra, magasabb hozzáadott értékre, innovációra alapozott modell válthatja fel. A robotizációval más típusú, termelékenyebb munkahelyek keletkezhetnek, és a technológiai fejlődésből fakadó hatások tartósan emelhetik a hazai gazdaság jelenleg is kiemelkedő növekedési ütemét.

A miniszteri válasz részletesen itt olvasható: Valasz_Gulyas_RobotizaciosKutatasok_20190220_04403-0001