Valódi közteherviselést Belső-Erzsébetvárosban!

Belső-Erzsébetvárosban az évek során kialakult ún. bulinegyed a főváros turisztikai programjainak fontos szelete, turista mágnesként vonzza a látogatókat Budapestre. Miközben az említett városrész előnyeit és hasznát az egész főváros (és a központi költségvetés) élvezi, annak közvetlen hátrányait a kerületi lakók szenvedik el, a megnövekedett biztonsági és takarítási költségeket pedig jórészt az önkormányzat állja.

Az általam az Országgyűlésben feltett K/16692. számú írásbeli kérdésre adott válaszában a minisztérium úgy kalkulált, hogy nemzetgazdasági szinten évente 6,6 milliárd (!) Ft bevétele származik csak az erzsébetvárosi bulinegyedben működő vállalkozások adó- és járulék befizetéseiből:
Melleklet_K16692 parlmenti irasbeli kerdesre valasz.

A Kormány a 2005. évi CLXIV. törvényben (Kertv.) ugyan felhatalmazta az önkormányzatot, hogy helyi rendeletben felügyeleti díjat szedjen a világörökségi részeken működő, éjfél után is nyitvatartó vendéglátóhelyektől, azonban a felügyeleti díj felső mértékének (20 Ft / fő / nap) és a beszedhető éves díjtömegnek az iparűzési adó 0,5%-os mértékében való maximalizásával csak minimális bevételhez juttatta Erzsébetvárost.

2018-ban ez erzsébetvárosi önkormányzat a – kizárólag köztisztasági és közbiztonsági feladatokra fordítható – felügyeleti díjakból összesen mintegy 15 millió (!) Ft bevételre tett szert, miközben csak a Belső- Erzsébetvárosra fordított takarítási kiadások ennek többszörösét teszik ki.

A fentiek alapján – Ujvári-Kövér Mónika önkormányzati képviselővel közösen készített előterjesztésben – a következőket kezdeményezzük a Képviselő-testületben  a valódi közteherviselés megteremtése érdekében:

1. Kezdeményezzük a Kereskedelmi törvény (Kertv.) módosítását a következőkben:

  • az önkormányzat legyen jogosult felügyeleti díjat szedni a közigazgatási területén lévő minden, 22 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő vagy árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlettől;
  • a felügyeleti díj mértékének törvényben megállapított maximuma 200 Ft/fő/nap legyen, illetve törvényileg ne legyen korlátozva a díjfizetésre kötelezett vállalkozás iparűzési adójának függvényében (de az önkormányzat saját hatáskörben állapíthasson meg korlátozásokat);
  • 22 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő vagy árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet nyitva tartásához a jegyző engedélye legyen szükséges, melyet a jegyző jogosult legyen évente felülvizsgálni.

2. Javasoljuk, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Kormánynál a kerület közigazgatási területén működő vállalkozások által az államnak megfizetett adó- és járulékbevételek terhére évi 1 milliárd Ft célzott támogatás kérését az önkormányzat számára. A célzott támogatást kizárólag a turizmus által okozott kerületi problémák kezelésére, illetve a helyben lakók életkörülményeinek javítására lehessen fordítani.

A teljes előterjesztés elolvasható itt: SZEE_bulinegyed_vegleges_

Dr. Oláh Lajos